00:39 24.05.2006 | Все новости раздела "ПОРА"

НОВА ПАРТІЯ для НОВОЇ УКРАЇНИ

Витяг з концепції реорганізації Громадянської партії ПОРА
Цей документ обґрунтовує ідею створення на базі Громадянської партії ПОРА модерної ліберально-патріотичної „постпомаранчевої” політичної сили.

Оновлена партія залучить у свої ряди провідну групу знакових молодих лідерів та інтегрує мережу громадських організацій України. В результаті реорганізації буде створена політична сила з найбільш розгалуженою організаційною мережею, новітньою системою менеджменту, потужним пропагандистським ресурсом та перспективними кадрами, що здатна продемонструвати суспільству прогресивні ідеї, перемогти на наступних виборах та реалізувати власну Програму радикальних перетворень.

ПОРА констатує, що в новому парламенті домінують неопопулісти та крупні підприємці з дещо меншою участю націонал-демократів і лівих. Протягом найближчого часу в Україні не відбудеться жодних системних і радикальних реформ, які б дозволили здійснити прорив в модернізації системи державного управління, суспільних відносин та лібералізації економічного середовища.

Говорячи про наступні політичні зміни, Громадянська партія ПОРА прогнозує серйозну деформацію початкової структури фаворитів парламентських виборів вже до кінця осені поточного року. Ймовірно, що згадані політичні сили будуть розділені на 2-4 дрібніших політичних утворення. Причини цьому - відсутність необхідного для стабільних партійних організацій якостей. Зокрема учасників цих політичних структур не об’єднує спільне бачення перспектив розвитку крани, спільні світоглядні і ідеологічні позиції, спільні мотиви, класові інтереси тощо. Розвиток такого сценарію ймовірно може призвести і до дострокових парламентських виборів.

Саме тому ГП ПОРА констатує, що Україна потребує негайних радикальних, системних і одночасних змін в економічній, політичній, суспільній та культурній сферах. Країні необхідний національний прорив та зміна політичних поколінь. І саме тому сьогодні необхідне формування модерної партії на основі молодої, але ідеологічно сформованої та досвідченої політичної сили, що по суті і по формі представляє нове покоління українців. Нова політична сила повинна запропонувати Україні чіткий, системний і непопулістський план кардинальних реформ, що приведе країну до „національного прориву”.

Громадянська партія ПОРА має намір здійснити такі радикальні перетворення шляхом не прилаштовування під існуючі суспільні настрої, а шляхом доведення співгромадянам суті і правильність її позиції.

Згідно з результатами виборів 2006 року:

- за офіційними результатами ЦВК ПОРУ підтримали 391971 українців;

- ПОРА отримала представництво в 340 місцевих радах;

- за підтримкою ПОРИ перемогу отримали 19 мерів українських міст;

- за ПОРУ голосувала справжня інтелектуальна творча і підприємницька еліта України;

- ПОРА є незаперечним уособленням нового політичного покоління;

- ПОРУ підтримують знакові моральні авторитети української еліти;

- ПОРА зберегла свою політичну незалежність;

- ПОРА сформувала організаційну структуру і основу для  нової політичної партії.


Громадянська партія ПОРА бачить перед собою наступні завдання:

- створення протягом 1,5 - 2 років найбільш розгалуженої та впливової політичної партії України, що базується на ліберально-патріотичних (громадянських) засадах;

- перемога на наступних парламентських виборах (1-е місце та не менше 20% голосів);

- перемога на місцевих виборах (більшість та не менше 30% місцевих представницьких органів);

- доступ до механізмів практичної реалізації політики, через формування Уряду та місцевих органів влади;


Ключові завдання нової партії:

1. Формування громадянської ідеологічної платформи партії. Нова партія буде побудована на радикальних ліберальних принципах організації суспільних відносин та економіки з акцентом на розвиток національної самоідентифікації. В основу ідеології партії покладені принципи „громадянського суспільства”. Тому нова Громадянська партія має бути готовою взяти самостійну та повну відповідальність за майбутнє країни, а її ключовим завданням має стати боротьба за повну перемогу на виборах та переважну підтримку співгромадян. В основу позиції Громадянської партії ПОРА покладено твердження, що країна вільних та успішних громадян може бути створена лише тоді, коли держава буде практично позбавлена функцій управління суспільним процесами. Громадянська партія ПОРА стверджує, що будь-які позитивні зміни та галузеві реформи в країні можуть відбутися лише після перегляду суті та форми реалізації державної політики, а також після здійснення радикальної реформи системи державного управління, яка передбачає:

- конституційний перегляд ролі держави;

- створення ліберальної структури та системи державного управління;

- визначення стрункої системи процедур прийняття державних рішень;

- реформи системи кадрової політики на основі уніфікованих процедур;

- відповідно до суті реформ перетворення державної служби на цивільну.

2. Тотальна реорганізація теперішньої партійної структури, процедур її діяльності та фінансового забезпечення. Для партії ключовим має бути таке правило: вищий партійний підрозділ не має права втручатися в самоврядність нижчого (не призначає керівництво, не визначає кандидатів в депутати, не формує бюджет тощо), але натомість має контрольні функції, „право вето” та право „обмежуючих постанов” на діяльність нижчих структур. Організація всієї внутрішньопартійної структури та внутрішня комунікація повинна здійснюватися за уніфікованим модульним принципом. Вона має бути типовою для всіх структур від первинного осередку до центрального апарату.

3. Створення і реалізація „Плану національного прориву” - конкретного та системного плану дій у сфері державної політики, спрямований на здійснення цілої низки системних, радикальних ліберальних реформ. Є пріоритетом партії у середньостроковій перспективі та головним сенсом її сучасного розвитку. Громадянська партія ПОРА ставить собі за мету в найближчій перспективі не лише отримати владні повноваження, а й бути готовою застосувати їх для реалізації радикального плану ліберальних реформ. Саме з цією метою в найближчий період Громадянською партією створюється механізм для системної розробки та планування цих реформ – Інститут партійного розвитку, який має об’єднати під егідою Громадянської партії кращий експертний потенціал країни та виступити координатором процесу формування Плану національного прориву. Цей план буде чітко охоплювати перелік конкретних дій - комплекс системних та радикальних перетворень, визначати їх виконавців та споживачів. Документ буде передбачати чіткі часові рамки виконання передбачених заходів. Перш за все ним буде охоплена сфера реформи державного управління, енергетичного забезпечення, соціальної політики, бюджетних відносин, тощо. Передбачено, що реалізація цього практичного документу буде просуватися партією у наступний період до виборів та має лягти в основу дій нового уряду реформ після перемоги партії.


РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ

Реорганізація партії має відбутися на всіх структурних рівнях, але розпочатися „з низу до верху”. Процес реорганізації буде проходити в кожній області України окремо та послідовно.

В результаті реорганізації має відбутися:

- ідеологізація партії;

- реорганізація структури партії;

- багатократна розбудова інфраструктури та членської бази на рівні первинних осередків;

- суттєве покращення якості партійних кадрів;

- суттєве розширення кадрової бази та розширення кола партійних лідерів;

- суттєве розширення партійної самоврядності;

- зміна та удосконалення процедур прийняття рішень;

- корекція повноважень різних партійних підрозділів;

- підвищення якості планування та ефективності роботи партії;

- розширення професійного складу та інтелектуального потенціалу у сфері державних реформ;

- зміцнення функцій координації партією діяльності різних професійних середовищ тощо;

- створення механізмів постійного інституційного розвитку партії.

Функціонально структура управління партії буде ділитися на функції планування, виконання та контролю, які пронизуватимуть всю вертикальну структуру партії.Источник: ПОРА

  Обсудить новость на Форуме