08:15 03.10.2008 | Все новости раздела "ПОРА"

Каськів про концептуальні засади формування парламентської коаліції за участю Блоку НУНС

Народний депутат України, лідер ГП «ПОРА», член робочої групи зістворення коаліції від НУНС Владислав Каськів наголошує, що партнерамиБлоку НУНС в коаліції ВРУ можуть бути виключно Блок Юлії Тимошенко іБлок Литвина.
Зважаючи на попередню практику діяльності Коаліціїдемократичних сил складі БЮТ та Блоку НУНС, політик наголошує, щопередумовою співпраці із партнерами із БЮТ має бути беззастережневиконання зобов'язань, взятих у попередній Угоді про створеннядемократичної коаліції «Український прорив: для людей, а не політиків»та відновлення статусу «кво», зокрема щодо голосувань у ВРУ ЗаконівУкраїни «Про Кабінет Міністрів України», «Про тимчасові слідчі комісії,спеціальну слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної РадиУкраїни», «Про внесення змін до деяких законів України (щодоповноважень Конституційного Суду України)», «Про Службу безпекиУкраїни».
Як член робочої групи зі створення коаліції від НУНСКаськів наголошує, що принциповими передумовами співпраці у рамкахмайбутньої коаліції є формування узгодженої позиції щодо низкиактуальних питань. Зокрема:
- засудити військову агресіюРосійської Федерації на територію Грузії (державу-союзника України вГУАМ) та вимагати невідкладного відновлення її територіальноїцілісності шляхом негайного виведення всіх російських військ за межікраїни;
- оголосити у відповідності до чинного законодавстванеобхідність відмови від перебування іноземних військових баз натериторії України, зокрема визнати неможливим базування ЧФРФ натериторії України після 2017 року;
- беззастережно визнати статусєдиної державної української мови, зокрема її виключного офіційноговикористанням в системі державного управління;
- проголосити курс наєвропейську та євроатлантичну інтеграцію пріоритетним та визначальнимдля національного законодавства вектором зовнішньої політики України.

Каськівзазначає, що Блок НУНС підтримує Програмні принципи діяльності новоїпарламентської коаліції, викладені в оприлюдненій пропозиції НУНС танаголошує, що основою для формування майбутньої коаліції є виключносвітоглядні засади та зобов'язання перед українським народом викладенихв попередній Угоді про коаліцію демократичних сил у Верховній РадіУкраїни VI-го скликання. У зв'язку з цим НУНС має визначити окремий(особливий) перелік питань, що потребують протокольного погодження підчас переговорів щодо створення коаліції з БЮТ та БЛ:
1.У сфері забезпечення державного суверенітету та ліквідації актуальних загроз для територіальної цілісності України:
-здійснити перелік спільних заходів Уряду та Верховної Ради України щодозабезпечення законного порядку перебування ЧФРФ на суверенній територіїУкраїни, порядку перетину державного кордону України кораблями,військовою технікою та особами військового складу;
- прийнятинеобхідні законодавчі акти для забезпечення виконання ч.8 ст.17Конституції України щодо обмеження термінів перебування ЧФРФ натериторії України до 2017 року;
- визначити спільну позицію тазаходи між Урядом та Верховною Радою України для негайного наданняУкраїні Плану дій щодо членства в НАТО в максимально стислі терміни;
-розпочати формування програми прискореної адаптації національного законодавства до acquis communautaire Європейського Союзу;
-здійснити комплекс заходів для підвищення обороноздатності Україничерез збільшення відповідного фінансування в Державному бюджеті України2009 року, зокрема підтримати як необхідні рішення Уряду та ВерховноїРади про поетапний перехід на контрактну форму проходження служби вЗбройних Силах України та виплатити борг перед РФ, що заразпокривається за рахунок оплати оренди території для базування ЧФ РФ.

2.У сфері захисту демократії:
-забезпечити умови для розвитку демократичної виборчої системи, зокремарозробити та прийняти Виборчий кодекс, забезпечити формування «реєструвиборців» та проведення демократичних виборів Президента України 2010року;
- до кінця 2008 року узгодити спільну редакцію нового Законупро вибори до Верховної Ради України на засадах «відкритих списків»політичних партій у багатомандатних виборчих округах та відмовитися відпідтримки ініціатив щодо підвищення виборчого бар'єру;
-скасувати інститут депутатської недоторканності.

3.У сфері економіки та реформ:
-на виконання Угоди про створення нової коаліції сформувати протягоммісця з початку її діяльності постійно діючу Робочу групу по розробціПлану системних реформ за участю представників Парламенту, Уряду таПрезидента України;
- з метою забезпечення стабільної діяльностівиконавчої влади та створення умов для здійснення Плану системнихреформ відновити до чергових виборів Президента Українипрезидентсько-парламентську форму правління, передбачену Конституцією1996 року;
-забезпечити невідкладне прийняття Верховною Радою України нового податкового кодексу;
-розробити та забезпечити виконання Програми диверсифікаціїенергопостачання та енергозбереження. Забезпечити функціонуваннянафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсному режимі;
- розробити тазабезпечити формування національного земельного кадастру, ринку земліта реалізації національної концепції розвитку сільських територій.
Для ефективного виконання Угоди про створення нової коаліції ВладиславКаськів відзначає необхідність узгодженої діяльності всієї системивлади, зокрема погодження програмних принципів діяльності майбутньоїкоаліції та Плану її діяльності практичної реалізації між ПрезидентомУкраїни та політичними силами - учасниками майбутньої коаліції.Источник: ПОРА

  Обсудить новость на Форуме