19:15 29.10.2010 | Все новости раздела "Единая Молдова"

МолдоваГаз не обкрадывай народ!

Сегодня, 29 октября 2010 года, Партия „Moldova Unită – Единая Молдова” организовала акцию протеста у офиса АО Молдова Газ. В пикете приняли участие жители Кишинева и других районов Республики. Они потребовали немедленного выполнения решения Высшей судебной Палаты от АО Молдова Газ, которое предусматривает, что с 13 сентября 2010 года счета на оплату должны были быть начислены на основании тарифов до повышения от 14 января 2010 года. Протестующие скандировали: «Реальные цены на природный газ!», «МолдоваГаз не обкрадывай народ!», «Один закон для нас и для МолдоваГаз!», и держали плакаты: «МолдоваГаз – вынь руку из моего кармана!», «Молдова Газ – люди стоят дороже чем прибыль!», «МолдоваГаз – выполняйте решение суда!».
В принятой Декларации участники акции протеста расценили повышение тарифов на газ НАРЭ как антисоциальные, которые негативно отражаются на экономике страны, порождая повышения цен и массовое обнищание народа.

DECLARAŢIA
privind tarifele exagerate şi scumpirea nejustificată a gazelor
din 29 octombrie 2010

Adunarea Naţională a consumatorilor de gaze,
convocată de Partidul „Moldova Unita-Единая Молдова”,
Apreciind că Moldova se află în ultimii ani într-un blocaj economic, politic şi social fără precedent, generind ineficienţa instituţiilor publice în general şi Agenţiei Naţionale de Reglementare în Energetică în particular,
Fiind ferm convinşi că apărarea şi promovarea drepturilor consumatorului, drepturile cetateanului la un mod de viata decent trebuie să fie primul obiectiv de baza al clasei politice moldoveneşti,
Constatind gravele deficienţe ale guvernantilor precedenţi şi actuali în conducerea şi coordonarea politicii economice in Moldova, in special a politicii tarifare in energetica, cu efecte negative de dezvoltare economica a republicii si de stabilitate sociala,
Apreciind că achizitiile de marfuri şi servicii efectuate de S.A.”Moldova-Gaz”, în special construcţia reţelelor de gaze - nu sunt transparente şi publice, ca tranzacţiile de proporţii, de insemnatate socială avansată - sunt efectuate cu conflict de interese, cu implicarea sctructurilor comerciale aferente persoanelor cu funcţii de răspundere, că o bună parte din cheltuielile S.A.”Moldova-Gaz” sunt nejustificate pentru a fi incluse în tarife, şi totodată – toate cele expuse sunt incluse în tarifele de gaze şi înaintate spre plata tuturor consumatorilor din Moldova;
Considerind ca actiunile monopoliste ale Societăţii pe Acţiuni „Moldova Gaz” şi anume stabilirea nejustificată de actuala componenta a ANRE a unor tarife exagerate, afecteaza grav economia ţării, societatea în ansamblu şi fiecare familie în parte, generînd scumpiri galopante a preţurilor şi sărăcirea masivă a populaţiei;
Ţinînd cont de faptul că prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 13 octombrie curent a fost casată încheierea Curţii de Apel Chişinău din 15 septembrie 2010;
Avînd în vedere că actualmente este în vigoare încheierea Curţii de Apel Chişinău din 13 septembrie 2010 prin care s-a interzis ANRE de a efectua orice majorare a tarifului la gazele naturale şi S.A. „Moldovagaz” a fost obligată sa recalculeze sumele în cadrul întocmirii facturilor pentru consumul de gaze naturale, în conformitate cu tarifele în vigoare de pînă la data de 14 ianuarie 2010,

DECLARĂ:

1. Actuala guvernare, actuala conducere a ANRE poartă responsabilitate personală pentru stabilirea fără temei legal a tarifelor exagerate şi nejustificate economic.
2. ANRE şi S.A.”Moldova-Gaz” trebuie să respecte strict şi necondiţionat încheierea Curţii de Apel Chişinău din 13 septembrie 2010.
3. S.A.”Moldova-Gaz” şi subdiviziunile ei trebuie să reclaculeze cetaţenilor şi agenţilor economici din Republica Moldova sumele facturate pentru gazele utilizate începind cu 13 septembrie 2010 în conformitate cu tarifele în vigoare de pînă la data de 14 ianuarie 2010.
4. Partidul „Moldova Unita- Единая Молдова” va combate legal tarifele ilegale, exagerate şi nejustificate din energetica, care vin să afecteze grav populaţia şi economia Republicii Moldova.
5. Partidul „Moldova Unita- Единая Молдова” va utiliza toate instrumentele democratice pentru găsirea soluţiilor eficiente la problemele majore ale cetăţenilor şi a Republicii Moldova.

O Moldovă prosperă – O Moldovă Unită!

Aprobat la Adunarea Naţionala a consumatorilor de gaze
convocata şi desfăşurată de Partidul „Moldova Unita- Единая Молдова”
din 29 ocotmbrie 2010

Источник: Единая Молдова

  Обсудить новость на Форуме