18:30 26.01.2019 | Все новости раздела "Прогрессивная Социалистическая Партия Украины"

Витренко вновь единогласно избрана Председателем ПСПУ


25.01. 2019 года в г. Киеве прошёл 2-й этап XXXII внеочередного съезда ПСПУ.

Из 33  избранных делегатов в работе съезда приняли участие 27. Второй этап съезда был проведён для рассмотрения замечаний Минюста к документам съезда. Съезд утвердил повестку дня из 13 пунктов

Порядок денний

2-го етапу ХХХІІ позачергового з’їзду ПСПУ

25 січня 2019 року

 

1. Про обрання Мандатної та Лічильної комісій З′їзду.

Доп. Головуючий з'їзду

2. Про затвердження регламенту роботи З'їзду.

Доп. Головуючий з'їзду

 

3.  Про внесення змін та доповнень до Програми ПСПУ.   Доп. Н.Вітренко

4. Про зміну найменувань центральних керівних органів Партії в новій редакції Статуту ПСПУ.   

                                                            Доп. В.Марченко

5. Про затвердження  Статуту  ПСПУ  в новій редакції.  Доп. В.Марченко 

6.  Про затвердження нового зразка партквитка члена ПСПУ.     Доп. Н.Вітренко 

7. Про обрання центральних керівних органів Партії відповідно до Статуту ПСПУ.

    Доп. В.Марченко

8. Про ухвалення звернень та заяв З’їзду

    Доп. Н.Вітренко

9. Про скликання новообраного складу Центрального Комітету ПСПУ для обрання Президії Центрального Комітету ПСПУ, Голови ПСПУ та її заступників, та визначення осіб, уповноважених на підписання протоколу засідання новообраного складу Центрального Комітету ПСПУ.

10. Про надання права Голові ПСПУ вносити до тексту документів З’їзду від 25.01.2019 р. зміни та виправлення, які не змінюють суті затверджених З’їздом документів та врахують можливі зауваження до них з боку Міністерства юстиції України.

11. Про визначення осіб, уповноважених підписати Статут та Програму ПСПУ в новій редакції, протокол 2-го етапу ХХХIІ позачергового з’їзду ПСПУ від 25.01.2019 р.

12. Про визначення особи, яка має право представляти ПСПУ для здійснення реєстраційних дій.

13.  Різне.

Съезд избрал свой Центральный Комитет из 18 человек и Контрольно ревизионную комисию (КРК) из 9 человек. Председателем ПСПУ единогласно избрана Н. Витренко. Первым заместителем Председателя партии избран В. Марченко, заместителем Л. Шеслер. КРК избрала Председателем Л. Дробязину и заместителем Б. Амосова.

Съезд принял:

 

 

 

Звернення

ХХХІІ зїзду ПСПУ до

Міністра юстиції України Петренка П. Д.

від 25.01.2019 р.

 

Шановний Павле Дмитровичу!

 

Делегати ХХХІІ з’їзду ПСПУ звертаються до Вас із проханням негайно розглянути документи 2-го етапу ХХХІІ позачергового з’їзду ПСПУ, серед яких зміни до Статуту та Програми партії, керівних органів Партії та інші рішення передбачені законодавством України та прийняті нашим з’їздом.

Ми вважаємо, що по відношенню до ПСПУ Ваші підлеглі здійснюють протизаконну дискримінацію, вже тричі відхиляючи документи з’їздів, що визнано рішенням Київського апеляційного адміністративного суду від 04.07.2018 року.

Така діяльність порушує права громадян України, які об’єдналися у ПСПУ. Наші права гарантовані ст. ст. 34, 39 Конституції України, ст. ст. 10,11 Європейської конвенції з прав людини. Порушення наших прав перешкоджає ПСПУ приймати участь у виборчих компаніях. На сьогодні розпочалась передвиборна компанія по виборам Президента України. ПСПУ має намір прийняти участь у виборах Президента України, висунути свого кандидата для участі у виборах - лідера Партії, доктора економічних наук, академіка, народного депутата України ІІ та ІІІ скликань, кандидата в Президенти України 1999 та 2004 років Вітренко Наталію Михайлівну.

Для здійснення наших намагань Вам потрібно оперативно розглянути документи 2-го етапу ХХХІІ позачергового з’їзду ПСПУ від 25.01.2019 року. Ці матеріали вже декілька разів проходили правову експертизу Міністерства юстиції. В них здійснені виправлення за вказаними Мінюстом зауваженнями.

Тому просимо Вас доручити відповідним посадовим особам негайно розглянути наші документи і таким чином забезпечити умови участі оппозиційній партії ПСПУ у виборах Президента України 31 березня 2019 року, чим реалізувати гарантовані Конституцією України та міжнародним правом права членів ПСПУ. Це також важливо для забезпечення можливості вільного волевиявлення громадян України на президентських виборах в березні 2019 року.

Голова ПСПУ                                                 Н. Вітренко

Украина. Итоги 2018 г.: чёрная дыра Европы

 

Заявление

2-го этапа XXXII внеочередного съезда ПСПУ

 

от 25 января 2019 г.

 

Прогрессивная социалистическая партия Украины на своём съезде подводит плачевный социально-экономический и политический итог капиталистическим реформам в Украине, начавшимся с развалом СССР и закономерно  приведшим к сегодняшней социально-экономической катастрофе. Её ускорил государственный (фактически нацистский) переворот 2014 года. Как и предупреждала ПСПУ, евромайданная революцияи и её идеи (русофобия, курс в ЕС и НАТО, люстрация, декомунизация, героизация гитлеровских пособников из ОУН-УПА) привели к гражданской войне, потере Крыма, деиндустрализации, бегству трудовых ресурсов, к нищете и бесправию основной массы населения. Сегодня ВВП Украины составляет менее 40% от ВВП 1990 года, фактические потери населения -  более 20 млн человек. Потери от реализации данного курса внутренней и внешней политики, проводимой в Украине с 1991 года, более чем в 2 раза превысили потери от гитлеровской оккупации во время Великой Отечественной войны. Украина превратилась в чёрную, расползающуюся дыру на Евразийском континенте.

2018-й год Украина закончила с позорным статусом самой нищей страны Европы. Это оценка аналитиков МВФ по реалиям доходов и расходов населения нашей страны, объёму и темпам роста экономики. ВВП Украины в расчёте на душу населения составил $2820, что в 4раза меньше среднемирового, в 20 раз меньше развитых странах и даже в 2 раза меньше, чем в развивающих странах. Рост ВВП в последние годы по 2-3% в год (и итог 2018-го ожидается на уровне 3%) обусловлен не укреплением реального сектора экономики, не ростом положительного сальдо торгового баланса – нет, эти факторы только ухудшились за год, а рост вызван увеличением объёма чистой прибыли банков и ростом денежных переводов трудовых мигрантов. Так прибыли банков выросли за 10 месяцев 2018г. в 7 раз по сравнению с таким же периодом 2017-го, а переводы заробитчан составили $11 млрд (около 10%ВВП), тогда как в 2017-м было 8,3%. При этом за 10 месяцев 2018-го года объёмы промышленного производства сократились до 1,5% по сравнению с таким же периодом 2017-го. И негативное сальдо внешней торговли выросло на 67% за этот же период (по минимальным оценкам оно составило $8млрд).

Госстат успокаивает, что инфляция в 2018-м лишь немного превысила планируемый уровень: 10% против 7,4%, заложенных в госбюджете. Но это просто игра цифр, когда реалии размываются большим числом оцениваемых товаров, большинство из которых не только бедными людьми, но и людьми со средним достатком практически не потребляются. Поэтому, намного правдивее «борщевой индекс», т.е. сравнение стоимости борщевого набора. Так вот, за прошлый год она увеличилась почти в 2 раза или на 27,7 грн, составив уже 56,6 грн. Произошло это потому, что резко подорожали основные продукты – лук на 93%, морковь – на 55%, свекла – на 50%, картофель на 30%. Только гречка, яйца, яблоки и сахар стали немного дешевле в течении года. А коммунальные тарифы евромайданная власть каждый год увеличивает в разы.

Но у кого из работающих или пенсионеров в таких пропорциях выросли доходы? Вот и получается, что когда государство рапортует о повышении зарплат и пенсий, оно издевательски называет это улучшением жизни, тогда как факты говорят о противоположном. Рапортуя о росте средней зарплаты (она сейчас составила 8711 грн или $320,9) власть молчит о том, что до госпереворота средняя зарплата составляла $408,6 т.е. на 27% меньше! За минувшие 5 лет 2,2 раза сократилась и минимальная пенсия (со $118,8 до $53,2). Иностранные исследователи, в частности Human Development Index, особенно отмечают ухудшение качества жизни пожилых людей на Украине. В итоге уровень смертности продолжает почти в 2 раза опережать рождаемость.

Если ещё учесть царящий в стране правовой беспредел, нацистскую идеологию власти, покровительство правоохранительных органов нацистским партиям и движениям, - то понятно, что условия жизни на Украине для большинства населения созданы невыносимые. Вот почему происходит бегство трудовых ресурсов (выехало более 10 млн чел.), страну захлестнула преступность, наркомания, проституция, рейдерство, коррупция. Чего стоит тот факт, что под криками о борьбе с коррупцией за весь 2018-й год по решению суда у коррупционеров в бюджет конфисковали всего 5 тыс. долларов! Это лишь 3% от планируемых в бюджет страны.

XXXII внеочередной съезд ПСПУ заявляет: для обеспечения суверенитета, территориальной целостности и процветания Украины необходимо изменение курса внутренней и внешней политики. Это могли бы обеспечить демократические выборы. Но в условиях политической диктатуры США, политических репрессий, принадлежности центральных СМИ подконтрольным Западу олигархам, в условиях непосильных для неолигархических партий финансовых залогов и цен на политическую рекламу, используемых механизмов фальсификации выборов и террора нацистских боевиков, покрываемых властью, –  они невозможны. Власть цинично попирает права своих граждан на свободное волеизъявление на выборах, гарантированное международным правом. И это проблема не только для граждан Украины, но и для всего мирового сообщества.

Прогрессивные социалисты с сожалением предупреждают о неизбежном ухудшении положения в стране, угрозах нацистских погромов, рейдерстве православных храмов, развале всех систем жизнеобеспечения населения, продолжения падения уровня жизни основной массы населения, ускорения бегства трудовых ресурсов и вывозе капитала, росте бесправия народа и вымирания страны.

Безусловно, такая Украина несёт угрозы и для европейского, и для мирового сообщества в целом.

Председатель ПСПУ                                               Н. Витренко

                                                    Преступление президента и народных депутатов Украины против православных верующих

ЗАЯВЛЕНИЕ

2-го этапа ХХХІІ внеочередного съезда ПСПУ

 

от 25 января 2019 года

 

Действия президента Петра Порошенко и народных депутатов Украины, принявших скандальный закон N4128 (новая редакция  Закона Украины "О свободе совести и религиозных организаций") по разрушению Украинской канонической православной церкви, понуждению православных верующих на объединение с раскольниками и подчинению их Константинопольской Патриархии, Прогрессивная социалистическая партия Украины считает преступлением, попадающим под ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением), ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам), ст.170 (Препятствие законной деятельности профсоюзных организаций, политических партий, общественных организаций).

Мы считаем эти их действия уголовно наказуемым преступлением, логически мотивированным потому, что ст. 19 и ст.35 Конституции Украины не позволяют президенту и Верховной Раде Украины вмешиваться в права граждан на вероисповедание.

Президент и Верховная Рада Украины грубо попрали права и свободы православных верующих, которые они обязаны защищать, исходя из ст. ст. 1, 3, 21, 22, 23, 24 Конституции Украины, ст. ст. 18, 21, 22, 25 Международного пакта о гражданских и политических правах ст. ст. 10, 11, 14. Европейской конвенции по правам человека.

Президент и депутаты цинично и лживо приписали православным верующим Украины служение не Богу, а стране-агрессору, пугая население угрозой УПЦ (МП) национальной безопасности. Это не только циничная ложь, но и не менее циничная манипуляция, которая противоречит целям и деятельности канонической Украинской православной церкви и православных верующих Украины, грубо растаптывает позицию Европейского союза по правам человека в этой сфере. А она такова: «право на свободу мысли, совести и религии осуществляется внутри каждого человека, в основном в его чувствах и мыслях. Только когда человек высказывает свои мысли или убеждения, государство узнает об их существовании и характере». Таким образом суть ст. 9 Европейской конвенции не позволяет государству посылаться на "государственную безопасность", чтобы оправдать ограничения в осуществлении прав, которые ею гарантируются.

Для ПСПУ очевидным являются не только противозаконные деяния президента и депутатов, но и их мотивы. Это террористический акт людей, чуждых православной Украине, всей восточно-православной цивилизации, направленный на опошление нашей веры, веры наших отцов, дедов и прадедов, ликвидации её вообще для насильственного перекодирования нашего населения. Это попрание традиционных моральных ценностей нашего народа.

Прогрессивные социалисты осуждают действия президента и народных депутатов Украины, принявших этот закон, и заявляют о поддержке законной деятельности канонической Украинской православной церкви (Московского Патриархата) и православных верующих Украины.

Председатель ПСПУ                                         Н. Витренко

                         Прогрессивные социалисты Украины поддерживают законного Президента Николаса Мадуро и предупреждают венесуэльцев.

Заявление

XXXII внеочередного съезда ПСПУ

 

от 25 января 2019 года

XXXII внеочередной съезд ПСПУ с тревогой наблюдает за событиями в Венесуэле по смещению законно избранного президента Николаса Мадуро. Для нас, граждан Украины, переживших две цветных революции по смещению законно избранных президентов, совершенно очевидна полная аналогия проамериканских путчей в Украине с нынешним государственным переворотом в Венесуэле. Это не только подстрекательство к путчу по устранению неугодного для США Президента, но и финансирование террористических групп, провокации с убийством мирных граждан и журналистов, и информационная, и политическая поддержка своих ставленников.

Чудовищным надругательством над демократией и нормами международного права является вмешательство во внутриполитические процессы в Венесуэле через признание президентом спикера парламента Хуано Гуаидо без всяких выборов. И это признание заявляется Президентом США Д. Трампом и рядом европейских и латиноамериканских руководителей!

Делегаты XXXII внеочередного съезда осуждают очередной террор США против законного Президента суверенной Венесуэлы.

Мы обращаемся к венесуэльцам: защитите своего законного Президента Николаса Мадуро! Раскручивающийся государственный переворот не решит Ваших проблем, наоборот их ухудшит. Как это произошло на Украине. За 5 лет правления проамериканской, евромайданной власти Украина стала самой нищей страной Европы, лидирует по вымиранию, бегству трудовых ресурсов из страны. Развалена экономика: проведена деиндустриализация, фактически уничтожен машиностроительный комплекс страны. Миллионы людей покинули Украину в поисках работы. И это всё при заполнении правительства иностранцами, в том числе гражданами США.

Для нас очевидна цель госпереворота – американским корпорациям забрать венесуэльскую нефть и превратить Венесуэлу в свою новую колонию.

Защищайте своего Президента! Защищайте себя! Защищайте cвою страну!

Председатель ПСПУ                                            Н. Витренко

 

Съезд успешно рассмотрел все вопросы повестки дня и объявил перерыв в своей работе для возможности вновь собраться в случае замечаний со стороны Минюста.

Пресс-служба ПСПУ

Источник: ПСПУ

  Обсудить новость на Форуме