15:45 01.02.2019 | Все новости раздела "Прогрессивная Социалистическая Партия Украины"

Постанова Центрального Комітету Прогресивної соціалістичної партії України


Про тлумачення пункту 6.1. Статуту

Прогресивної соціалістичної партії України

 

м. Київ                                                                                                               22 вересня 2018 року

Членів Центрального Комітету ПСПУ (ЦК ПСПУ):

на веб-сторінці Міністерства юстиції України () у Реєстрі громадських формувань зазначена інформація про 28 членів ЦК ПСПУ, обраних з’їздом ПСПУ.

На сьогоднішній день з об’єктивних причин відбулись зміни складу ЦК ПСПУ:

• 1 особа померла (С. Тимченко)

• 2 особи втратили громадянство України (Є. Дубовік, Н. Полякова)

• 2 особи втратили членство ПСПУ (А. Павлова, Т.  Ширстова,).

На підставі ст. 36 Конституції України, ст. ст. 1, 2, 6 Закону України «Про політичні партії в Україні», п. 3.1 Статуту ПСПУ  членами ЦК ПСПУ на сьогоднішній день є 23 особи.

Беруть участь у засіданні ЦК ПСПУ – 18 членів ЦК ПСПУ.

Реєстр учасників засідання ЦК ПСПУ додається та є невід’ємною частиною протоколу засідання ЦК ПСПУ від 22.09.2018 р.  Засідання правомочне та легітимне.

Відповідно до п. 4.7.18. Статуту ПСПУ тлумачення (роз'яснення) норм Статуту партії є виключним повноваженням Центрального Комітету ПСПУ.   

У зв’язку з необхідністю однозначного та чіткого розуміння змісту положення пункту 6.1. Статуту ПСПУ Центральний Комітет Прогресивної соціалістичної партії України надає наступне роз’яснення:

1.   Пункт 6.1. Статуту ПСПУ визначає правовий статус Прогресивної соціалістичної партії України як учасника господарсько-правових, цивільно-правових та адміністративно-правових відносин.

2.   За змістом пункту 6.1. Статуту ПСПУ у його системному взаємозв’язку з іншими положеннями Статуту ПСПУ Прогресивна соціалістична партія України є добровільним об’єднанням громадян за принципом їхньої самоорганізації і діє як єдина юридична особа. Відповідно, окремі структурні утворення ПСПУ, які входять до складу партії згідно Статуту ПСПУ, існують та провадять свою діяльність без статусу юридичної особи.  

Постанова прийнята ЦК ПСПУ в цілому у порядку п. 4.3.6. Статуту ПСПУ на виконання повноважень, визначених пунктами 4.6.2. та  4.7.12. Статуту ПСПУ.

Рішення прийнято правомочним складом ЦК ПСПУ одноголосно.

Голова ПСПУ                       Наталія Вітренко

Источник: ПСПУ

  Обсудить новость на Форуме